Cennik usług księgowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa wymaga uprzedniej analizy jego działalności. Poznanie szczegółów pozwala szczegółowo wycenić czas, który zajmie poprowadzenie księgowości przedsiębiorstwa i dobrać najkorzystniejszy model rozliczeń.

Nie zwlekaj – Napisz lub Zadzwoń! Specjalista dobierze najkorzystniejsze rozwiązania.

Wariant pierwszy, oparty na rozliczeniu czasu naszej pracy. W wariancie tym sumujemy czas pracy poświęcony na prowadzenie rachunkowości Państwa firmy za dany miesiąc w następujący sposób:

Przykład: opracowanie dokumentacji Państwa firmy za miesiąc X wymagało:

Nasze wynagrodzenie netto za czynności księgowe dotyczące miesiąca X wyniesie: 1,5h * 195 zł plus 2,5h * 95 zł plus 3h * 45 zł, czyli razem 665 zł netto.

Wariant drugi, oparty na ilości zapisów księgowych za dany miesiąc. W wariancie tym oferujemy sposób rozliczania uzależniony od ilości zapisów księgowych w danym miesiącu, już od 450 zł netto miesięcznie.

Wariant indywidualny, oparty jest na niezmiennej kwocie za każdy miesiąc prowadzenia ksiąg rachunkowych. W wariancie tym stawka ustalana jest w trakcie negocjacji na bazie struktury i rozmiaru przedsiębiorstwa.

Odrębnie rozliczane są czynności dotyczące:

Rozliczanie zatrudnionych pracowników: