Zespół pracujący w BDE Constans

Janusz Rybski
Prezes zarządu Absolwent Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym.
W dniu 5 listopada 1996 roku złożył w pierwszym terminie z wynikiem pozytywnym egzamin potwierdzający kwalifikacje wymagane do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 31 grudnia 1996 roku otrzymał świadectwo kwalifikacyjne pod numerem 1593/96 potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe.
7 września 1998 roku został wpisany na listę doradców podatkowych pod numerem 06965. Działalnością w zakresie doradztwa podatkowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zajmuje się zawodowo od 1991 roku.
e-mail: janusz.rybski@bdeconstans.pl
e-mail: jdr@2com.pl
Magdalena Klimko
samodzielna księgowa
specjalista d/s rachunkowości
e-mail: magdalena.klimko@bdeconstans.pl
e-mail: magdak.bde@interia.pl
Anna Borowicz
samodzielna księgowa
specjalista d/s rachunkowości
e-mail: anna.borowicz@bdeconstans.pl
e-mail: annab.bde@interia.pl
Małgorzata Janas
księgowa
e-mail: malgorzata.janas@bdeconstans.pl
e-mail: malgorzataj.bde@interia.pl
Andrzej Patyna
asystent Prezesa Zarządu
e-mail: andrzej.patyna@bdeconstans.pl
e-mail: andrzejp.bde@interia.pl