Constans


BIURO DORADZTWA EKONOMICZNEGO


wczytywanie...

CONSTANS

BIURO DORADZTWA EKONOMICZNEGO

Profesjonalna i kompleksowa obsługa księgowa

Cennik

Oferta cenowa na rok

Księga przychodów i rozchodów oraz ryczałt

1. Wariant oparty na ilości zapisów w księdze/ewidencji oraz w rejestrach VAT (stawki miesięczne):
 1. do 5 zapisów
 2. do 10 zapisów
 3. od 11 do 25 zapisów
 4. od 26 do 50 zapisów
300 zł netto
350 zł netto
425 zł netto
475 zł netto

- za każdorazowy wzrost wpisów w przedziale od 1 do 25 ponad 50 - do kwoty z pkt. d) dodaje się 125 zł.

2. Wariant oparty na rozliczeniu czasowym
 1. 1 godzina czynności wykonywanych przed doradcę
 2. 1 godzina czynności wykonywanych przez personel samodzielny
 3. 1 godzina czynności wykonywanych przez personel pomocniczy
300 zł netto
200 zł netto
125 zł netto

2. Wariant ryczałtowy.

Stawki miesięczne netto ustalane są w trakcie negocjacji na bazie struktury i rozmiaru przedsiębiorstwa

Żaden wariant nie obejmuje:

 • konsultacji księgowych i podatkowych, sporządzania opinii, pism itp. oraz reprezentowania Zleceniodawcy przed urzędami (czynności te rozliczane są dodatkowo wg cennika z wariantu 2),
 • sporządzania sprawozdań statystycznych,
 • spraw kadrowo - płacowych

Księgi rachunkowe

1. Wariant oparty na ilości zdarzeń księgowych (stawki miesięczne netto).
1-5:
6-10:
11-25:
26-50:
51-100:
101-150:
151-200:
650 zł
850 zł
1 225 zł
1 725 zł
2 350 zł
2 950 zł
3 550 zł

Powyżej 200 zapisów - cena będzie negocjowana (lub za każdy wzrost zapisów powyżej 200 w przedziale od 1 do 50: 550 zł netto)

2. Wariant oparty na rozliczeniu czasowym.
 1. 1 godzina czynności wykonywanych przez samodzielnego księgowego
 2. 1 godzina czynności wykonywanych przez księgowego
 3. 1 godzina czynności wykonywanych przez personel pomocniczy
- 275 zł
- 185 zł
- 100 zł

3. Wariant indywidualny.

Stawki miesięczne ustalane są w trakcie negocjacji na bazie struktury i rozmiaru przedsiębiorstwa

Odrębnie roliczane są czynności dotyczące:

 • konsultacji, sporządzania opinii, pism itp. oraz reprezentowania Zleceniodwacy przed urzędami (czynności te rozliczane są dodatkowe wg cennika z wariantu 2)
 • sporządzania sprawozdań statystycznych
 • prowadzenia rozliczeń składek na ubezpieczenie pracodawcy i jego pracowników oraz naliczenia zaliczen na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń (te czynności mogą być przedmiotem odrębnej umowy).

Istnieje możliwość negocjacji stawek

Księgi rachunkowe

(spółki akcyjne)
1. Wariant oparty na ilości zdarzeń księgowych (stawki miesięczne netto).
1-10:
11-25:
26-50:
51-100:
101-150:
151-200:
1 200 zł
1 750 zł
2 250 zł
2 900 zł
3 600 zł
4 300 zł

Powyżej 200 zapisów - cena będzie negocjowana (lub za każdy wzrost zapisów powyżej 200 w przedziale od 1 do 50: 650 zł netto)

2. Wariant oparty na rozliczeniu czasowym.
 1. 1 godzina czynności wykonywanych przez samodzielnego księgowego
 2. 1 godzina czynności wykonywanych przez księgowego
 3. 1 godzina czynności wykonywanych przez personel pomocniczy
- 275 zł
- 185 zł
- 100 zł

3. Wariant indywidualny.

Stawki miesięczne ustalane są w trakcie negocjacji na bazie struktury i rozmiaru przedsiębiorstwa

Odrębnie roliczane są czynności dotyczące:

 • konsultacji, sporządzania opinii, pism itp. oraz reprezentowania Zleceniodwacy przed urzędami (czynności te rozliczane są dodatkowe wg cennika z wariantu 2)
 • sporządzania sprawozdań statystycznych
 • prowadzenia rozliczeń składek na ubezpieczenie pracodawcy i jego pracowników oraz naliczenia zaliczen na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń (te czynności mogą być przedmiotem odrębnej umowy).

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z formularza lub zadzwoń osobiście

Wyślij wiadomość

Szczegóły

Wielopole 18B, 31-072 Kraków

12 421 76 70

12 421 68 60

12 421 54 16

12 422 47 96

sekretariat@bdeconstans.pl

Czas pracy

Poniedziałek - piątek

7:30 - 15:30

Doradca podatkowy Janusz Rybski przyjmuje interesantów po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania.