Constans


BIURO DORADZTWA EKONOMICZNEGO


wczytywanie...

CONSTANS

BIURO DORADZTWA EKONOMICZNEGO

Profesjonalna i kompleksowa obsługa księgowa

Cennik

Cennik usług księgowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa wymaga uprzedniej analizy jego działalności. Poznanie szczegółów pozwala szczegółowo wycenić czas, który zajmie poprowadzenie księgowości przedsiębiorstwa i dobrać najkorzystniejszy model rozliczeń.

Nie zwlekaj – napisz lub zadzwoń! Specjalista dobierze najkorzystniejsze rozwiązania.


Wariant pierwszy, oparty na rozliczeniu czasu naszej pracy. W wariancie tym sumujemy czas pracy poświęcony na prowadzenie rachunkowości Państwa firmy za dany miesiąc w następujący sposób:

● 1 godzina czynności wykonywanych przez samodzielnego księgowego od 195 zł netto,

● 1 godzina czynności wykonywanych przez księgowego od 95 zł netto,

● 1 godzina czynności wykonywanych przez personel pomocniczy od 45 zł netto.

Przykład: opracowanie dokumentacji Państwa firmy za miesiąc X wymagało:

● 1,5 godziny pracy samodzielnego księgowego,

● 2,5 godziny pracy księgowego,

● 3 godziny personelu pomocniczego.

Nasze wynagrodzenie netto za czynności księgowe dotyczące miesiąca X wyniesie: 1,5h * 195 zł plus 2,5h * 95 zł plus 3h * 45 zł, czyli razem 665 zł netto.

Wariant drugi, oparty na ilości zapisów księgowych za dany miesiąc. W wariancie tym oferujemy sposób rozliczania uzależniony od ilości zapisów księgowych w danym miesiącu, już od 450 zł netto miesięcznie.

Wariant indywidualny, oparty jest na niezmiennej kwocie za każdy miesiąc prowadzenia ksiąg rachunkowych. W wariancie tym stawka ustalana jest w trakcie negocjacji na bazie struktury i rozmiaru przedsiębiorstwa.

Odrębnie rozliczane są czynności dotyczące:

● konsultacji, sporządzania opinii, pism itp. oraz reprezentowania Zleceniodawcy przed urzędami (czynności te rozliczane są dodatkowo wg cennika z wariantu 2),

● sporządzania sprawozdań statystycznych,

● prowadzenia rozliczeń składek na ubezpieczenie pracodawcy i jego pracowników oraz naliczania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń (te czynności mogą być przedmiotem odrębnej umowy).

Rozliczanie zatrudnionych pracowników:

● 25 zł netto od osoby.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z formularza lub zadzwoń osobiście

Wyślij wiadomość

Szczegóły

Wielopole 18B, 31-072 Kraków

12 421 76 70

12 421 68 60

12 421 54 16

12 422 47 96

sekretariat@bdeconstans.pl

Czas pracy

Poniedziałek - piątek

7:30 - 15:30

Doradca podatkowy Janusz Rybski przyjmuje interesantów po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania.